top of page

YRITYSVASTUU- JA ESG-VIESTINTÄ

Vastuullisuus on tämän päivän liiketoiminnan syvävaatimus. Autamme tunnistamaan strategisen vastuullisuuden mahdollisuudet ja kehityskohteet raportointi- ja sääntelymerellä eteenpäin navigoiden.   Yhdistämme liiketoiminnan, talouden ja kestävän kehityksen näkökulmat johtamisen, viestinnän ja raportoinnin arkeen.

Forest Trees

YRITYSVASTUU- JA ESG-VIESTINTÄ

Tuemme parempaan pyrkiviä yrityksiä vastuullisuus- ja ESG-viestinnässä. Palvelumme soveltuvat erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka ovat yritysvastuun kannalta käynnistys- tai perusparannusvaiheessa tai joilla on rajalliset resurssit kehitys- ja raportointityöhön. Tuemme myös muuttuvan EU:n yritysvastuusääntelyn soveltamisessa. 

Asiakasyrityksemme hyötyvät vastuullisuus- ja ESG-viestinnästä vahvemman asiakas- ja sijoittajaluottamuksen ja paremman maineen muodossa. Lisäksi palveluidemme avulla voidaan vahvistaa strategista vastuullisuutta, vastata regulaatioon sekä vahvistaa työn merkityksellistyyttä oman henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden keskuudessa. 

 

Palvelut

  • Vastuullisuus- tai kestävyysstrategian sparraus

  • Vastuullisuus- tai kestävyysohjelman suunnittelu ja määrittely

  • Sidosryhmä ja Double Materiality -olennaisuusanalyysit

  • Sidosryhmä-, kilpailja- ja toimiala-analyysit

  • Erilliset yritysvastuu/ESG-raportit ja -tiivistelmä

Ota yhteyttä.

 Kerro lyhyesti tilanteestasi ja tarpeistasi tai jätä pelkkä yhteydenottopyyntö. Palaamme asiaan mahdollisimman pian. 

Kiitos yhteydenotostasi.
Palaamme asiaan mahdollisimman pian.

bottom of page