top of page
Taneli%20Hassinen_edited.jpg

TANELI HASSINEN

Taneli Hassinen, VTM, on kokenut yritysviestijä ja johdon tuki. Hän on työskennellyt viestintäjohtajana kolmessa pörssiyhtiössä, Finnairissa, SRV Yhtiöissä ja Taalerissa. SRV:ssä ja Taalerissa hän oli myös konsernijohtoryhmän jäsenenä.


Kaikissa positioissa hän on viestinnän muiden vastuiden lisäksi johtanut nimenomaisesti pörssiyhtiön talous- ja pörssiviestintää sekä sijoittajasuhteita. 


Vuodesta 2016 Taneli on toiminut viestinnän ja johtamisen konsulttina vaativissa viestinnällisissä ja organisaatioiden toimivuutta koskevissa haasteissa ja kriiseissä. Functos Oy:n toisena perustajaosakkaana hän tarkastelee yrityksiä siitä käsin, millaisia kehittymis- ja hyötymismahdollisuuksia niille tarjoutuu markkinoilla.

”Pörssiyhtiöiden viestintä on monella tapaa säänneltyä. Silti ne voivat viestiä monella sellaisella tavalla, joka luo niille omistaja-arvoa. Minusta suomalaiset yritykset alihyödyntävät tätä mahdollisuutta tarpeettomasti. Aktiivinen kommunikaatio sidosryhmien kanssa kantaa pitkällä aikavälillä hedelmää”, Taneli sanoo. 

taneli.hassinen@functos.fi

p. 040 504 3321

Linkedin

bottom of page