top of page

Ajankohtaista

Blogi: About
Blogi: Blog2

OP Ryhmä ja Kesko raportoivat ensimmäisinä datan hyödyntämisestä ja arvosta

Mediatiedote 6.6.2023Datan ja erityisesti tekoälyn käytön yleistyminen yritysten tuotteissa ja palveluissa nostavat esiin tärkeän kysymyksen datan arvosta ja vastuullisuudesta. Samalla sen pitäisi herättää myös kiinnostus digitaalisissa palveluissa ja verkottuneista laitteista kerättävän datan arvosta yhtiöille ja niiden sidosryhmille.


”Datan keräämiseen ja hyödyntämiseen liittyy mahdollisuuksia parantaa nykyistä toimintaa sekä luoda uutta liiketoimintaa, mutta myös riskejä ja kustannuksia. Sääntely ei vielä yllä dataan liittyvään liiketoiminnalliseen tai vastuullisuusraportointiin, mutta edelläkävijät ovat jo liikkeellä ja saavat siitä strategista etumatkaa”, sanoo integroiduista tietotilinpäätöksistä vastaava partneri Mikko Merisaari Functosista.


OP Ryhmä ja Kesko ovat edelläkävijöitä datan arvon ymmärtämisessä ja läpinäkyvyyden lisäämisessä. Molemmat yhtiöt ovat julkaisseet integroidut tietotilinpäätöksensä, joissa kuvataan dataan liittyvää arvonluontia sekä datan liiketoiminnalliseen hyödyntämiseen liittyviä tiedonhallinnan ja tietoturvan prosesseja.


Kesko on pörssiyhtiöiden airut

Kesko on kaupan alan ensimmäinen yhtiö, joka on alkanut julkaista integroitua tietotilinpäätöstä. Kesko on samalla ensimmäinen pörssiyhtiö, joka on nähnyt datan arvon merkityksen sijoittajaviestinnässään. Uudenlaisella raportoinnin läpinäkyvyydellä Kesko rakentaa luottamusta sidosryhmiinsä.

Keskon raportissa painotettiin luonnollisesti oman toimialan näkökulmia, joista kaupan ja asiakkuuksien digitalisoituminen on yksi. Tosiasiassa arvonluonti datan avulla on paljon laajempi strateginen kokonaisuus. Liiketoiminnan kannalta on ratkaisevaa, miten kertyvää dataa analysoidaan ja hyödynnetään vastuullisesti ja turvallisesti kaikessa Keskon toiminnassa”, Keskon analytiikasta ja asiakastiedosta vastaava johtaja Minna Vakkilainen sanoo.


OP Ryhmästä nousi idea datan arvon kuvaamisesta

OP Ryhmä on julkaissut jo viidennen tietotilinpäätöksensä. OP oli ensimmäinen yksityisen sektorin toimija, joka aloitti uudenmallisen raportoinnin vuonna 2019.

”Aloimme viisi vuotta sitten silloisen tietojohtajan Sameli Mäenpään ideasta suunnitella datan hyödyntämiseen perustuvan arvonluontimallin hahmottamista. Päädyimme tuottamaan Suomen ensimmäisen ja maailmallakin erittäin harvinaisen integroidun tietotilinpäätöksen, joka sisältää arvonluontimallia kuvaavan tietotaseen”, OP Ryhmän tietojohtaja Antti Myllymäki kertoo.


Tietotilinpäätös on dynaaminen prosessi

Functos on toiminut molempien yhtiöiden tietotilinpäätösten tuottamisessa kumppanina. Functos on kehittänyt eri toimialojen yrityksille sopivaa raportointimallia.

”Tietotilinpäätös on kokonaisuus, joka palvelee yrityksen sidosryhmä- ja vastuullisuusviestintää. Samalla prosessi antaa organisaatiolle itselleen mahdollisuuden sisäisesti hahmottaa dataan liittyviä strategisia tavoitteita. Pörssiyhtiössä raportti toimii myös sijoittajaviestinnän välineenä arvonluonnin mahdollisuuksien ja riskien määrittelyssä ja viestinnässä”, Functosin Mikko Merisaari toteaa.

Merisaaren mukaan integroitu tietotilinpäätös ei ole vain uusi raportti entisten joukkoon, vaan valmisteluprosessi itsessään tuottaa strategista kilpailuetua yrityksen johdolle. Tarkentuva kuva yhtiön datavarannon liiketoiminnallisesta arvosta kiinnostaa myös sijoittajia.

"Tietotilinpäätös on erittäin hyvä työkalu strategisesti merkittävän teeman avaamiseksi entistä paremmin juuri sijoittajakohderyhmälle. Raportti puhuu sijoittajan kieltä sijoittajan termein. Raportti avaa loistavasti datan arvoon liittyviä teemoja esimerkein ja tuo uuden konkreettisen näkökulman usein vain riskien ja kustannusten ympärillä pyörivään digiraportointiin”, Keskon sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola sanoo.

Keskon ja OP Ryhmän integroidut tietotilinpäätökset julkaistiin osana yhtiöiden vuosikertomuspakettia.


Tutustu Keskon ja OP:n tietotilinpäätöksiin
Functos OyComments


bottom of page