top of page

Ajankohtaista

Blogi: About
Blogi: Blog2

Näin datasta syntyy liiketoiminnan ja vastuullisuuden pääomaa


Yritystoiminta tuottaa joka hetki suunnattoman määrän dataa. Samaan aikaan digitalisaatio on luonut täysin uudenlaisia liiketoimintamalleja ja mullistanut perinteisiä toimialoja.


Tiedosta on tullut uuden ajan raaka-aine, toiminnan tehostaja, lisäarvon mahdollistaja ja myös lopputuote. Tekoälysovellukset ovat nostaneet datan hyödyntämisen liiketoiminnassa aivan uudelle tasolle.


Data ja sen tuottava sekä vastuullinen hyödyntäminen määrittävätkin liiketoiminnan mahdollisuuksia ja riskejä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Samaan aikaan sidosryhmien odotukset datan vastuullisesta ja eettisestä käytöstä ovat voimakkaassa kasvussa.


Tietotilinpäätös on vastuullisia edelläkävijöitä varten


Tietotilinpäätös on toistaiseksi vähän käytetty käsite ja tähän mennessä julkaistut tietotilinpäätökset ovat keskittyneet datan hallinnoinnin ja vaatimustenmukaisuuden kuvaamiseen.


Functos on kehittänyt yhdessä edelläkävijäyritysten kanssa integroidun tietotilinpäätöksen mallia, jolla yritysten, monitahoista ja arvokasta tietopääomaa ja sen hyödyntämistä voidaan ymmärtää, johtaa ja kommunikoida sidosryhmille kokonaisvaltaisesti. Siten se auttaa esimerkiksi liiketoiminnan, kilpailukyvyn, asiakaskokemuksen ja riskienhallinnan kehittämistä tiedon avulla.


Tietotilinpäätös kuvaa myös yrityksen tietotasetta eli tiedon avulla tuotettujen palveluiden ja tietopääoman sisältöä ja tasapainoa sekä strategiasia kehittämistavoitteita. Tietotilinpäätös avaa asiakkaille ja muille sidosryhmille vastuullista ja turvallista tietojen käsittelyä koskevat keskeiset periaatteet ja käytännöt yrityksessä.


Tietotilinpäätös on keino erottautua ja olla mukana ohjaamassa kehitystä


Yritysten alkaessa julkaista tietotilinpäätöstä ne saavat uuden, aiempaa syvällisemmän näkemyksen tiedonhallintansa prosesseihin ja niiden merkitykseen liiketoiminnalle sekä datan liiketoiminnalle tuottamaan arvoon. Samalla tietotilinpäätös muodostaa muiden yritysten kanssa ja omalla toimialallaan vertailukelpoisen tavan raportoida tärkeimmästä pääomastaan.


Olemme mielellämme avuksi, kun on aika nousta uudelle tasolle.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page