top of page

Ajankohtaista

Blogi: About
Blogi: Blog2

Keskon uusi tietotilinpäätös kertoo ymmärrettävästi ja avoimesti datan hyötykäytöstä K-ryhmässä

Keskon integroitu tietotilinpäätös on julkaistu osana vuosikertomuskokonaisuutta jo kolmannen kerran ja kattavampana kuin aiemmin. Raportti kuvaa, miten dataa hyödynnetään K-ryhmän liiketoiminnassa vastuullisesti ja arvoa luoden. ”Läpinäkyvä ja ymmärrettävä viestintä datasta ja siihen perustuvasta arvonluonnista palvelee kaikkia sidosryhmiä”, Keskon vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Riikka Joukio sanoo. Functos on toiminut Keskon tietotilinpäätöksen tuottamisessa kumppanina.


KUVA: Keskon kuvapankki, Kesko Oyj


Asiakkaat, sijoittajat ja viranomaiset ovat nopeasti kiinnostuneet siitä, miten dataa hyödynnetään liiketoiminnassa vastuullisesti ja arvoa luoden. EU:n datastrategia osaltaan kirittää kehittämään ihmislähtöistä ja globaalisti kilpailukykyistä reilua datataloutta.


Kesko vastaa odotuksiin kootusti tietotilinpäätöksessään, joka kuvaa datan keräämistä, käsittelyä, käyttöä ja suojaamista avoimesti ja ymmärrettävästi. Keskon integroitu tietotilinpäätös on julkaistu osana vuosikertomuskokonaisuutta jo kolmannen kerran ja kattavampana kuin aiemmin.


”Lähes kaikessa, mitä Kesko tekee, on digitaalinen ulottuvuus. Tavoitteenamme on jatkuva asiakaskokemuksen parantaminen, asiakkaan arjen helpottaminen ja omien toimintojemme tehostaminen. Data ja teknologiat ovat suurelta osin aineettomia resursseja, joita on hyödynnettävä vastuullisesti, ihmislähtöisesti ja kestäviä vaikutuksia tavoitellen”, Keskon analytiikasta, datasta ja K-Plussa-asiakasohjelmasta vastaava johtaja Minna Vakkilainen sanoo.

Datan ja tekoälyn hyödyntäminen Keskossa tuottaa yhä merkittävämpiä hyötyjä liiketoiminnalle, asiakkaille, kauppiaille ja kumppaneille.


”Dataan ja sen hyödyntämiseen liittyy liiketoiminta- ja asiakasarvon lisäksi myös uhkia ja riskejä, joita Kesko hallinnoi aktiivisesti. Vahva tietosuoja, kyberturvallisuus sekä digitaalinen arkkitehtuuri ovat perusta kaikelle muulle”, Vakkilainen sanoo.


Sidosryhmät tarvitsevat tietoa yrityksen datasta


Integroitu tietotilinpäätös on kokonaisuus, joka palvelee yrityksen sidosryhmä- ja vastuullisuusviestintää. Samalla prosessi antaa organisaatiolle itselleen mahdollisuuden sisäisesti hahmottaa dataan liittyviä strategisia tavoitteita ja konkreettisia hyötyjä.


”Läpinäkyvä ja ymmärrettävä viestintä datasta ja siihen perustuvasta arvonluonnista palvelee kaikkia sidosryhmiä, ja on myös yksilön oikeuksia arvostavan datatalouden hengen mukaista. Samalla se vahvistaa sisäisesti K-ryhmässä työskentelevien ymmärrystä datapohjaisesta kestävästä arvonluonnista”, Keskon vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Riikka Joukio kertoo.

Kesko on ensimmäinen kaupan alan yhtiö, joka on alkanut julkaista integroitua tietotilinpäätöstä. Kesko on samalla ensimmäinen pörssiyhtiö, joka on nähnyt datan arvon merkityksen sijoittajaviestinnässään.


”Raportti puhuu sijoittajan kieltä sijoittajan termein. Raportti avaa ymmärrettävällä tavalla datan arvoon liittyviä teemoja esimerkein. Tietoturvallisuuden riskeihin ja kustannuksiin keskittyvän raportoinnin sijaan integroitu tietotilinpäätös avaa myös datan arvonluonnin näkökulman konkreettisesti”, Keskon sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola sanoo.

Ei pelkkä raportti vaan dynaaminen prosessi


Tietotilinpäätös on vapaaehtoinen raportti, joka täydentää Keskon säänneltyä talous- ja vastuullisuusraportointia. Se noudattaa EFRAG:n (European Financial Reporting Advisory Group) suositusta etsiä keinoja aineetonta varallisuutta (intangible assets) koskevan sijoittajainformaation parantamiseksi. Erityisiä näkökulmia ovat datan osuus liiketoimintamallissa sekä dataan kytkeytyvät strategiset mahdollisuudet ja riskit.

Datan keräämiseen ja hyödyntämiseen liittyy mahdollisuuksia parantaa nykyistä toimintaa sekä luoda uutta liiketoimintaa. Samalla myös riskit, vaatimustenmukaisuus ja vastuullisuuskysymykset on huomioitava kokonaisvaltaisesti.


”Sääntely ei tällä hetkellä edellytä datan tai tekoälyn käytön liiketoiminnallisen arvon tai hyödyntämisen kuvaamista talous- tai vastuullisuusraportoinnissa. Edelläkävijät ovat kuitenkin jo liikkeellä ja saavat siitä strategista etumatkaa”, sanoo integroiduista tietotilinpäätöksistä vastaava partneri Mikko Merisaari Functosista.

Functos on toiminut Keskon tietotilinpäätöksen tuottamisessa kumppanina. Functos on kehittänyt eri toimialojen yrityksille sopivaa raportointimallia.


”Integroitu tietotilinpäätös ei ole uusi raportti entisten joukkoon, vaan valmisteluprosessi itsessään tuottaa strategista näkemystä ja kilpailuetua yrityksen johdolle. Samalla se vahvistaa kestävän datakulttuurin ja arvonluontimallien rakentumista yrityksessä ja ekosysteemeissä. Tarkentuva kuva yhtiön datakyvykkyydestä ja datavarantojen liiketoiminnallisesta arvosta kiinnostaa myös sijoittajia”, Mikko Merisaari kuvailee.


Functos Oy


Lisätietoja


Mikko Merisaari, partneri, Functos Oy, puh. 050 521 4055, mikko.merisaari@functos.fiTaneli Hassinen, partneri, Functos Oy, puh. 040 504 3321, taneli.hassinen@functos.fi


Keskon integroitu tietotilinpäätös
 

Functos lyhyesti


Functos on kahden kokeneen IR- ja viestintäammattilaisen, Taneli Hassisen ja Mikko Merisaaren, yritys, joka auttaa hyviä yhtiöitä ja ihmisiä vaikuttamaan maailmaan. Functos on erittäin laaja-alaisesti liiketoimintaa ymmärtävä neuvonantaja ja asiantuntija.


Olemme erikoistuneet talous- ja sijoittajaviestintään, ESG- ja kestävyysviestintään sekä Integroituihin tietotilinpäätöksiin (Balanced Data Insight).

Comments


bottom of page