top of page

INTEGROITU TIETOTILINPÄÄTÖS

Integroitu tietotilinpäätös™ on konsepti, jolla dataintensiivisten yritysten monitahoista ja arvokasta resurssia voidaan paremmin hahmottaa, johtaa ja viestiä sidosryhmille. Sen avulla voidaan kuvata yrityksen datastrategian vastuullista toteuttamista ja sitä kautta esimerkiksi liiketoiminnan, kilpailukyvyn, asiakaskokemuksen ja riskienhallinnan kehittämistä tiedon avulla. Tietotilinpäätös avaa asiakkaille ja muille sidosryhmille vastuullista ja turvallista tietojen käsittelyä koskevat keskeiset periaatteet ja käytännöt yrityksessä.

Image by Taylor Vick

INTEGROITU TIETOTILINPÄÄTÖS

Tietotilinpäätös on viestintäkonsepti, joka auttaa raportoimaan datan strategisesta, vastuullisesta ja eettisestä, tuottavasta, luotettavasta sekä lakien ja määräysten mukaisesta käytöstä.


Palvelu on suunniteltu yrityksille ja yhteisöille, jotka hyödyntävät toiminnassaan merkittäviä määriä dataa. Siksi siitä hyötyvät erityisesti yritykset ja yhteisöt, jotka hyödyntävät ja käsittelevät merkittäviä määriä asiakasdataa palvelutuotannossa, päätöksenteossa, tuotekehityksessä tai jalostus- ja myyntitarkoituksessa.


Tietotilinpäätöksellä voidaan kirkastaa dataa koskevaa strategista näkemystä, vahvistaa yrityksen asiakasluottamusta ja mainetta sekä vastata regulaatioon. Lisäksi se kehittää parhaiden asiantuntijoiden ja potentiaalisten yhteistyökumppaneiden mielikuvaa yrityksestä.


Palvelut


  • Balanced Data Insight -workshop – tietotaseen ja datan arvoketjun hahmottamiseksi

  • Temaattinen tietotilinpäätös (vastuullisuus, compliance, GDPR)

  • Liiketoimintatason tietotilinpäätös

  • Kokonaisvaltainen yritystason tietotilinpäätös

Ota yhteyttä.

 Kerro lyhyesti tilanteestasi ja tarpeistasi tai jätä pelkkä yhteydenottopyyntö. Palaamme asiaan mahdollisimman pian. 

bottom of page