top of page

Ajankohtaista

Blogi: About
Blogi: Blog2

OP:n tietotilinpäätös: Läpinäkyvämpää ja kestävää arvonluontia datan avullaKun asiakasmäärältään Suomen suurin finanssialan toimija kohtaa asiakkaitaan, tietoa käytetään ja tuotetaan valtavia määriä. Tieto ei ole vain toiminnan raaka-aine tai sivutuote vaan arvokasta pääomaa, jota johdetaan ja hyödynnetään tuottavasti, turvallisesti ja vastuullisesti. OP teki tietotilinpäätöksen kertoakseen, mitä tämä tarkoittaa käytännössä.

Tietotilinpäätös kokoaa yhteen datan merkityksen yritykselle ja sen sidosryhmille. OP kuvaa omassa tietotilinpäätöksessään tietopääomaansa ja sen vastuullista hyödyntämistä tavalla, joka hyödyttää asiakkaita ja liiketoimintaa. Tietotilinpäätös tiivistää, miten OP tuottaa datalla arvoa asiakkaille, tehokkuutta ja turvallisuutta OP:n omaan toimintaan sekä parasta analyyttista ymmärrystä päätösten tueksi. Samalla tietotilinpäätös vastaa asiakkaiden kasvaviin läpinäkyvyysodotuksiin.

Integroitu tietotilinpäätös kuvaa arvontuotantoa datan avulla

Functos on toiminut OP:n kumppanina ensimmäisestä tietotilinpäätöksestä lähtien. OP:n tietotilinpäätös hyödyntää Functosin kehittämän Integroidun tietotilinpäätöksen (Integrated Data Report) konseptia, joka kuvaa vastuullista arvontuotantoa datan avulla ja on siksi perinteistä, tietosuojaan ja tiedonhallintaan keskittyvää tietotilinpäätöstä kokonaisvaltaisempi. Tietotilinpäätös kuvaa dataan perustuvaa kilpailuetua, liiketoimintaa ja vastuullisuutta, määräystenmukaisuutta unohtamatta.

OP:n tietotilinpäätöksen keskeinen osa on tietotase, joka yhdistää tiedon johtamisen ja tiedolla johtamisen. Tietotase kuvaa tietyn hetken tietopääoman ja tietovarat sekä näiden väliset elintärkeät prosessit dataintensiivisessä liiketoiminnassa.

”Tiedon hyödyntämisen taidot vaikuttavat niin tarjoamaamme asiakaskokemukseen kuin kilpailukykyymme finanssimarkkinoilla enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Samaan aikaan tiedon hallintaan ja hyödyntämiseen liittyvät läpinäkyvyysvaatimukset kasvavat vauhdilla. Tätä haluamme omalla tietotilinpäätöksellämme kattavasti esitellä. Haluaisimme tietoon liittyvien raportointikäytäntöjen yleistyvän toimialallemme ja laajemminkin”, kiteyttää Sameli Mäenpää, OP:n tietojohtaja.

”Integroitu tietotilinpäätös on datan johtamisen ja sidosryhmäviestinnän tehokas väline. Se auttaa ymmärtämään datan arvon asiakkaille ja liiketoiminnalle sekä suojaamaan sen arvoa erilaisia riskejä vastaan. Integroituun tietotilinpäätökseen sisältyvällä tietotaseella kuvataan dataan perustuvaa arvomallia eli yrityksen tietopääomaa ja tietovaroja. Siten voidaan hahmottaa niiden välisiä johtamisen, liiketoiminnan, riskienhallinnan ja vastuullisuuden prosesseja”, kertoo Functosin partneri Mikko Merisaari.

Tieto on vastuullisesti hyödynnettävä pääoma ja kilpailuetu

Integroitu tietotilinpäätös lisää läpinäkyvyyttä dataintensiivisen yrityksen ja sen sidosryhmien välillä sekä auttaa ymmärtämään datan strategisen merkityksen yrityksen arvonluonnissa. Asiakkaat ja sidosryhmät odottavat läpinäkyvyyttä erityisesti omien tietojensa hyödyntämiseen liittyen.

”Datan tuottava ja vastuullinen hyödyntäminen määrittää liiketoiminnan mahdollisuuksia ja riskejä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Avainasemaan nousee sidosryhmien luottamus tiedon haltijaa ja hyödyntäjää kohtaan. Sidosryhmien odotukset datan vastuullisesta ja eettisestä käytöstä ovat voimakkaassa kasvussa. Emme varmastikaan ole nähneet tästä kehityksestä kuin vasta ensimmäiset merkit. Data on vastuullisuuden seuraava kehitysvaihe”, kertoo Functosin partneri Taneli Hassinen.

Tiedosta on muodostumassa yrityksille yhä keskeisempi pääoman muoto ja kilpailutekijä. Kyse ei ole vain tiedon määrästä, vaan erityisesti sen laadusta, hallinnasta ja hyödyntämisestä. Tulevaisuuden voittajat ovat muita parempia hyödyntämään dataa tuottavasti, turvallisesti ja vastuullisesti.

OP:n tietotilinpäätökset ovat luettavissa osoitteessa https://www.op.fi/op-ryhma/medialle/raportit/tietotilinpaatos

Comments


bottom of page