top of page

Ajankohtaista

Blogi: About
Blogi: Blog2

Eleni Douhaniarisin pro gradu integroidusta tietotilinpäätöksestä avasi uuden tutkimusalueen


”Data on muuttamassa liiketoiminta- ja ansaintamalleja perustavanlaatuisella tavalla. Datan kasvava hyödyntäminen on käynnistänyt murroksen, joka uudistaa strategista ajattelua ja vastuullisuutta voimakkaasti."
Eleni Douhaniaris

Eleni Douhaniariksen pro gradu käsitteli integroitua tietotilinpäätöstä. Kuva: Niki Strbian

Eleni on kirjoittanut ensimmäisen Integroitua tietotilinpäätöstä käsittelevän akateemisen tutkielman tiettävästi koko maailmassa.


Erinomaisen arvosanan saanut pro gradu ”Datasta arvoa vastuullisella tietotaseen johtamisella” on siltaa rakentava tutkimus datan vastuullisesta ja liiketoimintalähtöisestä hyödyntämisestä sekä kattava tapaustutkimus Functosin tuottamista OP Ryhmän integroiduista tilinpäätöksistä.


Tietotilinpäätöksen kuvaamisen lisäksi gradu on erinomainen johdanto datan kestävään hyödyntämiseen liiketoiminnassa


Gradu vie lukijan mielenkiintoiselle matkalle, jonka edetessä keskustellaan tiedosta aineettomana pääomana, tarkastellaan yhteiskunnan ja finanssialan digitaalisten murrosten kytkeytymistä toisiinsa. Samalla kysytään, mitä on kestävä ja vastuullinen digitalisaatio osana liiketoimintaa, sidosryhmäajattelua ja yhteiskuntavastuuta.


”Halusin gradussani yhdistää yksilön ja liiketoiminnan näkökulman läpidigitalisoituvassa, datan kyllästämässä yhteiskunnassa. Yritysten vastuu arvonluonnin kestävyydestä ja vastuullisuudesta on jakamaton. Yksilöillä on oikeus odottaa reiluutta ja läpinäkyvyyttä vastapainoksi datansa käyttämiselle”, Eleni alleviivaa.

Gradun empiirinen osio pureutuu aineistoanalyysin ja haastatteluiden kautta integroidun tietotilinpäätöksen tekemisen motivaatiotekijöihin, dataperustaiseen arvonluontiin sekä tietotilinpäätösraportoinnin hyötyihin OP Ryhmässä.


”Tulokset osoittivat, että keskeisiä motivaatiotekijöitä ovat yhteiskunnan ja liiketoiminnan digitalisaation vaatimukset, sidosryhmien ja regulaation muuttuvat roolit ja odotukset sekä yrityksen talous- ja vastuullisuusraportoinnin täydentäminen”, kokoaa Eleni.


Integtotu tietotilinpäätös auttaa johtamaan dataa ja sen hyödyntämistä strategisesti - ja viestimään siitä vaikuttavasti ja läpinäkyvästi


Tietotaseen onnistunut johtaminen on menestystekijä, jota integroitu tietotilinpäätös auttaa määrittelemään, johtamaan ja raportoimaan. Kyse on laajasta systeemisestä kokonaisuudesta. Organisaation tietopääoma ja siitä tuotetut tietovarat tuottavat yhdessä arvoa liiketoiminnan lisäksi asiakkaille, henkilöstölle ja yhteiskuntaan laajemminkin.


”Arvonluonnin mahdollistavat datamyönteinen organisaatiokulttuuri, henkilöstön osaaminen sekä tietotaseen tasapainoinen johtaminen. Tietotilinpäätöksen arvo näkyy muun muassa asiakasluottamuksen ja läpinäkyvyyden lisääntymisenä sekä rahoitusmarkkinoiden informaation symmetrian parantumisena. Tietotilinpäätöksen on todettu houkutelleen myös parhaita dataosaajia ja kumppaneita yritykselle”, Eleni kiteyttää lopuksi.


Eleni Douhaniariksen tutkielma on keskeinen osa akateemista kokonaisuutta, jossa Vaasan yliopiston tutkijat ovat tuottaneet OP Ryhmän tietotilinpäätöksestä artikkelin Routledgen kustantamaan kirjaan Responsible Finance and Digitalization: Implications and Developments (Kalmi, P., Auvinen, T. & Järvenpää, M.)


Kirja julkaistaan syyskuussa 2022.


Functos onnittelee Eleniä valmistumisesta ja maailmanlaajuisesti uraauurtavan gradun tekemisestä!


 

Functosin tuottamiin integroituihin tilinpäätöksiin voit tutustua alla olevien linkkien kautta:


 


Mikä gradu?


Tekijä: Eleni Douhaniaris

Otsikko: Datasta arvoa vastuullisella tietotaseen johtamisella. Tapaustutkimus integroidusta tietotilinpäätöksestä, 2022.

Oppiaine: Laskentatoimi ja rahoitus

Vaasan yliopisto, Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikköComments


bottom of page